„Színezd újra!” rajzpályázat, pályázati leírás és részvételi szabályzat - Meglepkék

„Színezd újra!” rajzpályázat, pályázati leírás és részvételi szabályzata

Rajzold vagy fesd le nekünk a legszebb nyári élményeidet! Engedd szabadjára a fantáziádat: rajzold le ahogy a nyár legvidámabb napját töltitek együtt a családdal vagy pont nélkülük… J Álmodj, alkoss és küldd el nekünk! Várjuk alkotásodat szeptember 30-ig az rajzpalyazat@meglepkek.hu e-mail címre vagy töltsd fel a Meglepkék.hu facebook oldalára a rajzpályázat albumba!

 

Színezd újra

 

PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

·         A pályaművek mérete minimum A/4-es, maximum A/3 méretűek lehetnek.

·         Ha a pályaművet e-mailben küldöd el nekünk, akkor jpg vagy png formátumban várjuk a képet, minimum 640*480 px felbontásban (lehetőleg scannelve/vagy jó minőségű fotót küldve), névvel és kor megjelöléssel, valamint elérhetőséggel. A pályaműveket kérjük, az alábbiak szerint mentsd el és küldd el: pl. „Kiss Béla 6 éves”.

·         A pályázat beküldésével egyidejűleg elismered, hogy az elkészített pályamű a te saját alkotásod, nem másoltad, és engedélyezed annak megjelenítését Facebook és Instagram oldalunkon (https://www.facebook.com/pg/meglepkek)

·         Minden pályázatot közzéteszünk a FB oldalunkon.

·         Egy gyermek maximum 2 pályaművel indulhat.

Beküldési határidő: 2019. szeptember 30.
Eredményhirdetés: 2019. október 2.
Az eredményt a Facebook-on tesszük közzé.

 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A „Színezd újra” rajzpályázat kiírója a Meglepkék.hu  (iroda: 1095 Budapest Tinódi Lantos Sebestyén köz.1.).

 

1.      PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

·         A Pályázaton a 2019. évben harmadik (3.) életévüket betöltött, de tizennyolcadik (18.) életévüket be nem töltött gyermekek vehetnek részt, akik a jelen Szabályzat feltételeinek megfelelően a pályázatukat 2019. szeptember 30-ig eljuttatják a Meglepkék.hu számára feltöltik a facebook oldalra vagy elküldik e-mailben.

·         A Pályázatnak nevezési díja nincs.

2.      A PÁLYAMUNKA

·         A pályázatra olyan munkákat várnak, amelyek kapcsolódnak az élményekhez. A Meglepkék.hu szolgáltatásaival kapcsolatosan bármit elfogadunk.

·         A pályaművek hátoldalára fel kell tüntetni: a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségét. A pályaműnek címet kell adni, amit szintén fel kell tüntetni. A Pályázat szabadon választott eszközzel készülhet.

·         Mellékelni kell szülői nyilatkozatot a pályázaton való részvételhez. A hiányos adatokkal beküldött művek a pályázaton sajnos nem vehetnek részt.

·         A Pályázó a pályamunkája benyújtásával hozzájárul annak nyilvánosságra hozatalához, szavatolja, hogy az nem sérti harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát.

·         Egy Pályázó legfeljebb két művel pályázhat.

·         A tévesen értelmezett, továbbá a határidőn túl beérkezett pályamunkákat a Szervező a Pályázatból kizárja. A pályamunkák beküldésével a pályázó hozzájárul, hogy munkáját nevével és korával együtt nyilvánosságra hozza, Facebook oldalán közzé teszi.

·         A Szervező a jelen rendelkezésből eredő bármely jogvita esetén mindennemű felelősséget kizár. A Szervező nem köteles a pályázó részére visszaszolgáltatni a pályamunkákat. A pályázók által valótlan, hiányos, téves adatok megadásából eredően a Kiíró a pályázat lebonyolításában felelősséget nem vállal.

·         Leadási határidő: A pályaművek beküldési határideje: 2019. szeptember 30. 

3.      AZ ÉRTÉKELÉS ÉS DÍJAZÁS

·         Egy pályamű 2 különböző módon nyerhet:

·         Díjazásban részesül a Meglepkék.hu  Facebook oldalán, külön mappában közzétett pályaművek közül az, amelyik a legtöbb kedvelést szerzi. Az első helyezett díja Helikopteres repülés 4 fő részére

A második helyezett: Redjett száguldás 4 fő részére

A harmadik helyezett Kutyaszánozás 4 fő részére.

·         Továbbá díjazásban Különdíjban részesül az a pályamű, amely a legjobb, legkreatívabb módon mutatja be a Meglepkék.hu által szolgáltatott nyári élményét! A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs. A díj nyertese egy Mustang –ot vezethet a Hungaroringen.

·         A díjak készpénzre nem válthatók!

·         A nyerteseket Szervező a Facebook oldalán teszi közzé.

4.      SZERZŐI JOGOK

·         A pályázó díjmentesen hozzájárul és lemond a pályamunkájával kapcsolatban minden szerzői jogáról és minden ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul, hogy a pályaműve nyilvánosságra hozatal jogát engedélyezi.

·         A pályázó szavatolja, hogy a pályamű saját alkotása, nem tartalmaz becsületsértő vagy jogszabályba ütköző elemet.

·         Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.

5.      EGYÉB RENDELKEZÉSEK

·         A pályázó a pályamunkája elküldésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen szabályzatot, azt feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a pályázó szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a pályázatban nem jogosult részt venni.

·         Egy pályázat csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a törvényes képviselő által kitöltött jelentkezési lap is megérkezik.