Kapszulavadaszat - Meglepkék

Indul a kapszula vadászat!

A Meglepkék.hu ( szervező) szervezésében induló „Kapszula vadászat” nyereményjáték szabályzata

1. A nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. A nyereményjáték időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden felhasználó számára a http://www.meglepkek.hu/kapszulavadaszat  weboldalon. A szabályzat módosításait, valamint a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező a https://www.facebook.com/meglepkek/ facebook oldalon teszi közzé.

2. A nyereményjáték Szervezőjének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a weboldal felhasználó, vagy a játékban résztvevő bármely jogcímen történő, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.

3. Szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a játék kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy vis major esetén.

4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játékszabályzatot, vagy magát a játékot kiegészítse vagy módosítsa, de arról a Meglepkék.hu facebook oldalán keresztül köteles értesíteni a felhasználókat, valamint a játékban résztvevőket.

5. A promóciós játékban történő részvétel a mindenkor hatályos szabályzat megértésének és elfogadásának minősül.

I. A játék meghatározása

1. Azok vesznek részt a játékban, akik a Meglepkék.hu facebook oldalán a „Kapszulavadászat” poszt alá feltöltik a kapszuláról és a megtalálójáról készült fotót. A meglepkék.hu facebook oldalán a Kapszulavadászat posztok alá (8 poszt).

2. A kapszulák pontos helyét GPS koordinátákkal határozza meg a Szervező

3. Mindezek alapján, a Szervező jogosult ellenőrizni a játékban a megadott fotókat.

4. A játék időtartama: 2019.010.15 15:00-tól 2019.10.30. 24:00-ig tart.

II. A játékban történő részvétel feltételei:

1.       A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, az alábbi kivételekkel: a játékban nem vehetnek részt a. a Szervező  munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a hatályos Ptk. -ban meghatározott közeli hozzátartozói; valamint

a.       a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, és ezen személyeknek a hatályos Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozói.

b.       A játékban történő részvételhez regisztráció nem szükséges

2.       A játék menete

1.       A Meglepkék.hu facebook oldalon a játékos részt vehet a játékban, amennyiben a megadott koordináták valamelyikét felkeresi, fotót készít a kapszuláról és a kapszula megtalálójáról

2.        A Fődíjat az a játékos nyeri, akit az október 31-i zárásnál kisorsol a szervező.  A sorsolásban minden játékos részt vesz, aki a Kapszulajáték poszt alá feltöltötte a fotóját, melyen a kapszula és annak megtalálója szerepel.

3.       A sorsolás manuálisan történik!

4.       A sorsolás várható időpontja 2019.október 31.alkalmával egy véletlengenerátor segítségével kerülnek kisorsolásra a nyertesek.

5.       A nyertesnek a nyereményét személyesen a Meglepkék.hu irodában ( 1095 Budapest Tinódi Lantos Sebestyén köz.1.) veheti át.

3. A nyeremény

1. A promóciós játéknak 1 db nyereménye van, mely egy wellness hétvége 2 fő részére a szervező által megjelölt szállodában.

4. Adatvédelem

1. Az adatvédelemre vonatkozóan a Szervező Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot fogadott el.

2. A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre és adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok a hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban kerültek meghatározásra.

3. A mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat elérhető a http://www.meglepkek.hu/ weboldalon.

4. A Szervező a jelen játékszabályzatban is felhívja a résztvevők figyelmét arra, az adataik kezelésének jogalapja a résztvevők, mint érintettek önkéntes hozzájárulása a játékszabályzat, valamint az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat megértését és elfogadását követően, célja pedig a sorsolás lebonyolítása, az érintettek azonosítása a sorsolást követően, valamint a kapcsolattartás, illetve személyre szabott ajánlatok kiküldése

5. Szervező a nyertes neveit a facebook oldalán elérhetővé teheti harmadik személyek számára, ezért felhívja a facebook felhasználók figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a promóciós játékon történő részvétel lehetőségét.

6. A játékban történő részvétel ingyenes